KOLLEKTÖR HATLARI VE TERFİ MERKEZLERİ

Dilovası O.S.B sınırları içerisinde bulunan fabrikalardan kaynaklanan endüstriyel atıksuların kollektör hatları ile toplanarak arıtma tesisine iletimi sağlanmaktadır. Aynı şekilde Dilovası ilçesindeki yerleşiminden kaynaklanan evsel atıksular ise ana terfi merkezinde toplanmakta ve arıtma tesisine iletimi sağlanmaktadır.