ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTELERİ

FİZİKSEL ARITMA ÜNİTESİ

Atıksu Terfi İstasyonlarından ayrı ayrı hatlar halinde gelen evsel ve endüstriyel atıksular, yine ayrı kanallara yerleştirilmiş olan, mekanik temizlemeli kaba ve ince ızgaralardan geçirilerek kâğıt, bez, plastik, elyaf gibi parçalardan arındırılmaktadır.

unit1

KUM ve HAVALANDIRMALI YAĞ TUTUCU

Bu ünite; kanallarla taşınabilecek kumun sudan ayrılması için kullanılmaktadır. Evsel ve Endüstriyel atıksu kum tutucu kanallarının üzerinde hareket eden bir köprüye asılı dalgıç pompalar ile havuzların tabanına çöken kum emilerek bir kanal vasıtasıyla kum çukuruna ve buradan kum ayırıcılara alınmaktadır. Kum ayırıcıda su içeriği azaltılan kum bir konteyner’a alınarak katı atık olarak uzaklaştırılmaktadır.

kum-havalandirma

DENGELEME HAVUZU

Dengeleme havuzu endüstriyel atıksuların debi ve kirlilik yönünden üniform hale gelmesi amacıyla yapılmıştır. Dengeleme havuzunda çökelmeyi engellemek amacıyla dalgıç karıştırıcı bulunmaktadır.ltılan kum bir konteyner’a alınarak katı atık olarak uzaklaştırılmaktadır.

unit3

HIZLI KARIŞTIRMA (KOAGÜLASYON) HAVUZU

Paralel bağlı iki havuz olarak projelendirilmiştir. Atıksu içerisine pH kontrol cihazına bağlı olarak, hızlı karıştırma altında pH değerine bağlı olarak kireç, asit ve demir üç klorür dozlanan ve koagülasyonun gerçekleştirildiği ünitedir.

kimyasal-cokeltme

YAVAŞ KARIŞTIRMA (FLOKÜLASYON) HAVUZU

Paralel bağlı iki havuz olarak projelendirilen bu ünitelerde, paletli tip karıştırıcı ile sağlanan yavaş karıştırma altında ilave edilen polielektrolit ile flokülasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

kimyasal-cokeltme

KİMYASAL ÇÖKELTME HAVUZU

Flokların sudan ayrılması için yapılan dairesel, radyal akışlı olarak tasarlanan çökeltme havuzunun tabanı döner yarım bir köprü ile sıyrılmaktadır. Köprü tank duvarı üzerinde giden motor tahrikli bir tekerlekle döndürülmektedir. Kimyasal çökeltme havuzları paralel olarak çalışmaktadır ve dairesel 2 havuz olarak projelendirilmiştir.

kimyasal-cokeltme

HAVALANDIRMA HAVUZU ( Nitrifikasyon&Denitrifikasyon)

Havalandırma havuzlarında, atık suyun içinde askıda tutulan mikroorganizmalar (aktif çamur) yardımı ile organik maddenin ayrışması ve amonyağın nitrifikasyonu gerçekleştirilmektedir. Bu prosesler için gereken oksijen blower – difüzör grubu vasıtasıyla temin edilir.

havalandirma

BİYOLOJİK ÇÖKELTME HAVUZU

Havalandırma havuzlarından alınan atıksu+aktif çamur biyolojik çökeltme havuzları dağıtım yapısına verilir. Dağıtım yapısında bulunan ayarlı kapaklar ile her bir çöktürme havuzu giriş haznesine dağıtılan atıksu, buradan bir boru ile biyolojik çökeltme havuzları ortasındaki dağıtım yapısına iletilir. Atıksu+aktif çamur dağıtım yapısından çökeltme havuzuna geçer ve içindeki aktif çamur havuz tabanına çökelir. Paralel çalışacak 2 havuz olarak ve dairesel, radyal akışlı olarak tasarlanan biyolojik çökeltme havuzları tabanı bir döner yarım köprü ile sıyrılmaktadır.

havalandirma

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ve KURUTMA

Kimyasal ve biyolojik çamurlar çamur susuzlaştırma ünitesi olan dekantörlere basılmadan önce katyonik polimer ile şartlandırılmaktadır.
Dekantörden ortalama % 25 oranında susuzlaştırılmış çamurlar konveyör ile Çamur kurutma tesisine iletilmektedir. Çamur kurutma tesisi besleme haznesine alınan çamurlar, kurutma tesisine iletilerek çamurun %95-%98 oranında kurutulması sağlanır.

kurutma