Sektöründe başarılı bir kuruluş olarak kendi değer, hedef ve faaliyetlerimizi sürdürebilmek için çevreye saygı, tüm faaliyet ve hizmetlerimizin bir parçası olmalı ilkesini benimsemekteyiz. Kuruluşumuzu çevreyi gelecekteki insanlarımıza aktarabilecek bir emanet olarak görmekteyiz. Çevremizi korumayı Toplam Kalite Yönetimimiz ile bağdaştırmaktayız. Tüm süreçlerimizde çevre ile uyumlu, sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi gerçekleştiren çevreyle dost hizmet üretmeye, yatırım planlaması yaparken maksimum geri kazanımın sağlanarak gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmaktayız.

Şirketimizin;

· Tüm yasal mevzuatlara uyacağını,

· Üretim ve kullanımlarda çevreyi olumsuz etkileyecek faktörleri minimuma indirmek için gerekli çalışmaları yapacağını,

· Kirliliği oluşmadan önce önleyecek çalışmalar yapmayı,

· Üst yönetim ve çalışanlarımıza “Temiz Çevre” olgusunu aşılayacağımızı,

· Daha iyi bir yaşam için temiz çevre oluşturmak ve toplumumuzu bu konuda daha duyarlı olması için tüm gücümüzle çalışacağımızı,

Taahhüt ederiz