İNSAN KAYNAKLARI (İK) POLİTİKASI

AKFENSU ARBİOGAZ DİLOVASI ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM VE İŞLETİM AŞ. bünyesinde yeni personel ihtiyacı oluşması durumunda, işe alma ve yerleştirme esaslarını belirlemek,

Mevcut çalışanların şirket amaçları ve hedeflerine uygun olarak iş performanslarını artırmak,

Yükselme potansiyeli olan çalışanları, hizmet içi eğitimler kanalıyla boşalacak pozisyonlara hazırlamak ve çalışanların kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak,

Entegre Yönetim Sistemi kapsamında kullanılacak işlerde çalışanların etkin katılımını sağlayarak sistemin verimliliğini arttırmak amacıyla eğitim planının, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin uygulama esaslarını belirlemek,

Şirkette yeni işe başlayan, terfi eden veya transfer olan personelin yeni işlerine intibaklarını sağlayacak uygulama esasları ile, tüm bu konulardaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.